Νέα έκδοση eDAPY 1.33.541 αναβάθμιση Τρόπος Υπογραφής Δικαιούχων – WebService ΕΟΠΥΥ ΕΔΑΠΥ 1.1

eΔΑΠΥ Web Service 1.1
Ενημέρωση των web services του eΔΑΠΥ στην έκδοση 1.1. Ακόμη ενημερώνουμε ότι το API είναι στα αρχικά στάδια και πολλά σημεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει από πλευράς της πλατφόρμας, για αυτό συνεχώς προσπαθούμε για την καλύτερη ενσωμάτωση στις λειτουργίες της εφαρμογής.

Νέα Πεδία:
 Δημιουργήθηκαν τα πεδία:

  • Τρόπος Υπογραφής στους Δικαιούχους και στις Εκτελέσεις 
  • Υπογράφηκε στις Εκτελέσεις  
  • Πέντε (5) πεδία κειμένου στις Εκτελέσεις – Γνωματεύσεις 
Νέα έκδοση eDAPY 1.33.541 αναβάθμιση Τρόπος Υπογραφής Δικαιούχων – WebService ΕΟΠΥΥ ΕΔΑΠΥ 1.1