Νέα έκδοση eDAPY 1.33.542 Στατιστική Σειριακών Αριθμών Αναπνευστικών Μηχανημάτων

 • Στατιστική Κατάσταση – Κατάσταση Serial Number ΕΟΠΥΥ
  Δημιουργήθηκε στατιστική για τα όλα Serial Number μηχανημάτων (αναπνευστικών, CPAP, BPAP κλπ.) τα οποία είναι ενεργοποιημένα για δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ.
 • Στατιστική Κατάσταση – Κάτοχοι Serial Number ΕΟΠΥΥ
  Στατιστική για όλα τα Serial Number μηχανημάτων (αναπνευστικών, CPAP, BPAP κλπ.)  που είναι ενεργοποιημένα για δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ, η οποία περιλαμβάνει τον τωρινό κάτοχο του Serial Number  και την τελευταία εκτέλεση γνωμάτευσης που έχει χρησιμοποιηθεί.
 • Εκτύπωση Μη εκτελεσμένα Serial Number ΕΟΠΥΥ
  Προστέθηκε ο ασφαλιστικός φορέας του συναλλασσόμενου, καθώς και τα φίλτρα Υποκατάστημα, Εμπορική Κατηγορία, Ομάδα και Serial Number.  Η ημερομηνία τελευταίας εκτέλεσης γνωμάτευσης πλέον αφορά τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο και το συγκεκριμένο Serial Number μηχανημάτων (αναπνευστικών, CPAP, BPAP κλπ.)
 • Διορθώσεις Bugs
  1.  Κατά την επιλογή εξεταζόμενου στην γνωμάτευση, δεν ενημερωνόταν το πεδίο Τρόπος Υπογραφής από τα στοιχεία Δικαιούχου.
  2. Το πεδίο Ασφαλιστικός Φορέας δεν εμφανίζει την ονομασία στα ευρετήρια.
Νέα έκδοση eDAPY 1.33.542 Στατιστική Σειριακών Αριθμών Αναπνευστικών Μηχανημάτων