Μήνας: Οκτώβριος 2018

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.11.500 άυλα barcode αποστολή σε ΕΔΑΠΥ

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.11.500 άυλα barcode αποστολή σε ΕΔΑΠΥ

Διαχείριση άυλων barcode και αποστολή στο eΔΑΠΥ με αυτόματο τρόπο Σύνδεση γνωματεύσεων – εκτελέσεων με CRM SoftOne και δημιουργία τηλεφωνικών κλήσεων ή εργασιών γραφείου συνδεδεομένων με την γνωμάτευση Δημιουργία παραστατικού παραγγελίας από γνωμάτευση, με προτεινόμενα είδη σύμφωνα με το ιστορικό