Μήνας: Νοέμβριος 2018

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.12.504 – Εξαγωγές Άυλων Barcode

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.12.504 – Εξαγωγές Άυλων Barcode

Εξαγωγές Άυλων Barcode  Οι εξαγωγές άυλων συνδέονται με τα παραστατικά πώλησης. Κάθε παραστατικό πώλησης, μπορεί να έχει πολλές εξαγωγές άυλων. Τα άυλα επιλέγονται αυτόματα κατά την καταχώρηση της εξαγωγής ή μπορεί να τα καταχωρήσει χειροκίνητα ο χρήστης.   Οι παρτίδες για