Μήνας: Μάρτιος 2019

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.14.514 Νέα Χαρακτηριστικά και Αιτήματα ΑΥΣ

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.14.514  Νέα Χαρακτηριστικά και Αιτήματα ΑΥΣ

Αιτήματα ΑΥΣ Στο ευρετήριο των γνωματεύσεων, με δεξί κλικ επάνω στην γνωμάτευση, δημιουργήθηκε εργασία «Αίτημα ΑΥΣ». Μια γνωμάτευση για την οποία υπάρχει αίτημα ΑΥΣ, δεν μπορεί να εκτελεστεί, παρά μόνο εάν η απόφαση του αιτήματος είναι «Εγκεκριμένη» ή «Μερικώς Εγκεκριμένη».