Καλωσήρθατε στο πρώτο σύστημα μηχανογράφησης των Δηλώσεων Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ)

To eDAPY αποτελεί προϊόν πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης με συνεχή προσαρμογή και ενημέρωση στις σύγχρονες ανάγκες όλων των εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (πάροχοι υγείας, προμηθευτές ιατρικών ειδών, ακουστικών ή ορθοπεδικών ειδών, αναπνευστικών συσκευών, διαιτητικών τροφίμων, βοηθημάτων υγείας ή εξοπλισμού κ.ο.κ.) που εμπλέκονται με το Ε-ΔΑΠΥ παροχών, γνωματεύσεις παροχών, eΔΑΠΥ υλικών και eopyynet.

Διαχείριση Γνωματεύσεων - Εκτελέσεων
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των γνωματεύσεων και των εκτελέσεών τους
 • Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης πολλαπλών γνωματεύσεων για τον ίδιο ασθενή
 • Αυτόματος υπολογισμός της συμμετοχής και της επιβάρυνσης του ασθενή, καθώς και της αποδιδόμενης αξίας από τον ΕΟΠΥΥ.
 • Αυτόματη online καταχώρηση στο eΔΑΠΥ μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, με παράλληλο έλεγχο για αλλαγές τιμών και λοιπών στοιχείων.
 • Αυτόματος υπολογισμός και έκδοση των ανάλογων παραστατικών (Δελτίο Αποστολής και Απόδειξη Συμμετοχής)
 • Προτάσεις κωδικών ειδών ή εναλλακτικών ανάλογα με τον κωδικό συνταγογράφησης
 • Γρήγορη και εύκολη έκδοση των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ ανά σύμβαση.
Διαχείριση Δικαιούχων
 • Αναλυτική καρτέλα Δικαιούχου με δυνατότητα σχετικών εγγράφων
 • Παρακολούθηση ανά Ασφαλιστικό Φορέα
 • Αυτόματος online έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας
 • Ιστορικό γνωματεύσεων και συνταγογράφησης ανά Δικαιούχο
Παρακολούθηση Κωδικών - ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ
 • Διαχείριση των Κωδικών ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ και των κωδικών συνταγογράφησής τους
 • Αντιστοίχιση των προϊόντων της εταιρείας με τον ανάλογο κωδικό ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ
 • Καταγραφή των τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ
 • Ιστορικό συνταγογράφησης ανά κωδικό ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ
 • Εναλλακτικά είδη ανάλογα με τον κωδικό συνταγογράφησης
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση άυλων Barcode υλικών
Σύστημα διαχείρισης Κωδικών Συνταγογράφησης
 • Παρακολούθηση των κωδικών συνταγογράφησης και των περιορισμών σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ
 • Ειδικότητες ιατρών που δύναται να συνταγογραφήσουν
 • Κωδικοί διάγνωσης με βάση το πρότυπο ICD-10
 • Διαθεσιμότητα προϊόντων της εταιρείας, που αποζημιώνονται ανά κωδικό συνταγογράφησης
 • Διαχείριση συμβάσεων, συμμετοχών, κατηγοριών υλικών, ασφαλιστικών φορέων, υγειονομικών δομών
 • Αυτόματη online ενημέρωση στοιχείων μέσω internet

"Το eDAPY δημιουργήθηκε και υποστηρίζετε από μια αξιόπιστη ομάδα συνεργατών της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και της HealthWise.gr ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την τεχνολογία της SoftOne® (ERP, CRM, Cloud, Mobile) καλύπτοντας έτσι οποιαδήποτε ανάγκη στις εμπορικές ή λογιστικές ανάγκες μιας Ιατροτεχνολογικής επιχείρησης"

Προδιαγραφές

To eDAPY είναι αναπτυγμένο στην πλέον σύγχρονη πλατφόρμα επιχειρηματικού λογισμικού SoftOne®, χρησιμοποιεί σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Server®), αξιοποιεί τις δυνατότητες του Cloud (Microsoft Azure®) και την χρήση φορητών συσκευών. Παράλληλα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Προσφέρει κάθε δυνατότητα λειτουργίας, με την ευελιξία που χρειάζεται κάθε επιχείρηση ώστε να ικανοποιήσει τις μηχανογραφικές ανάγκες της με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν: εγκατάσταση OnPremise (στον εξοπλισμό της επιχείρησης), ASK (με ετήσια συνδρομή) ή Cloud SaaS (συνδρομητικά Software as a Service με την αξιοποίηση των cloud τεχνολογιών χωρίς την απαίτηση εξοπλισμού).

Παρουσιάσεις Βίντεο Ε-ΔΑΠΥ