Εκδόσεις

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.14.514 Νέα Χαρακτηριστικά και Αιτήματα ΑΥΣ

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.14.514  Νέα Χαρακτηριστικά και Αιτήματα ΑΥΣ

Αιτήματα ΑΥΣ Στο ευρετήριο των γνωματεύσεων, με δεξί κλικ επάνω στην γνωμάτευση, δημιουργήθηκε εργασία «Αίτημα ΑΥΣ». Μια γνωμάτευση για την οποία υπάρχει αίτημα ΑΥΣ, δεν μπορεί να εκτελεστεί, παρά μόνο εάν η απόφαση του αιτήματος είναι «Εγκεκριμένη» ή «Μερικώς Εγκεκριμένη».

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.12.504 – Εξαγωγές Άυλων Barcode

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.12.504 – Εξαγωγές Άυλων Barcode

Εξαγωγές Άυλων Barcode  Οι εξαγωγές άυλων συνδέονται με τα παραστατικά πώλησης. Κάθε παραστατικό πώλησης, μπορεί να έχει πολλές εξαγωγές άυλων. Τα άυλα επιλέγονται αυτόματα κατά την καταχώρηση της εξαγωγής ή μπορεί να τα καταχωρήσει χειροκίνητα ο χρήστης.   Οι παρτίδες για

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.11.500 άυλα barcode αποστολή σε ΕΔΑΠΥ

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.11.500 άυλα barcode αποστολή σε ΕΔΑΠΥ

Διαχείριση άυλων barcode και αποστολή στο eΔΑΠΥ με αυτόματο τρόπο Σύνδεση γνωματεύσεων – εκτελέσεων με CRM SoftOne και δημιουργία τηλεφωνικών κλήσεων ή εργασιών γραφείου συνδεδεομένων με την γνωμάτευση Δημιουργία παραστατικού παραγγελίας από γνωμάτευση, με προτεινόμενα είδη σύμφωνα με το ιστορικό