eDAPY SoftOne νέα Bundle σε ειδικές τιμές για τις ανάγκες των επιχειρήσεων Ιατρικών ειδών

Μετά από μια σημαντική πορεία στην αγορά της μηχανογράφησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατρικών ειδών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το eDAPY® SoftOne και η ομάδα μας με την εμπειρία που διαθέτει και την τεχνογνωσία που ενσωματώνει, μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτού του κλάδου. Όπως η εκτέλεση των γνωματεύσεων, των αποθεμάτων και άυλων barcode, η διαχείριση των σειριακών σε αναπνευστικές συσκευές, η τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Ο ΕΟΠΥΥ είναι ο κύριος φορέας παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, καθώς καλύπτει πάνω από 11 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Οι επιχειρήσεις Ιατρο-τεχνολογικού Εξοπλισμού (ΙΤΕ) που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή ιατρικών και ιατροτεχνολογικών ειδών και υπηρεσιών, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στη διαχείριση των διαδικασιών τους. Μία από αυτές είναι η υποχρέωση να καταχωρούν στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ τα στοιχεία των γνωμάτευσεων, των δελτίων (Δ.Α.) και των αποδείξεων παροχής υπηρεσίας (Α.Π.Υ.), καθώς και να διαχειρίζονται άυλα barcode και σειριακούς αριθμούς συσκευών για κάθε συνταγή. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, επιβαρύνει το προσωπικό τους, αυξάνει τη γραφειοκρατία και εγκυμονεί κίνδυνο λάθους.

Γι’ αυτό, οι επιχειρήσεις ΙΤΕ χρειάζονται μία λύση που να τους δίνει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουν τη σύνδεση με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και να διεκπεραιώσουν εύκολα και γρήγορα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Εδώ έρχεται να βοηθήσει καταλυτικά η λύση eDAPY® SoftOne που βασίζεται στην πλατφόρμα του επιχειρηματικού λογισμικού CRM της SoftOne. Mια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού και υπηρεσιών που πλέον προσφέρεται με την μορφή νέων πακέτων (Bundle), που συνδυάζουν το λογισμικό SoftOne CRM με τις εξειδικευμένες εφαρμογές για τη διαχείριση των δικαιούχων, ιατρών, γνωματεύσεων και  εκτελέσεων ιατρικών ειδών στην πλατφόρμα για τους παρόχους υγείας ΕΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Τα νέα πακέτα (bundle) δημιουργήθηκαν για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες των σχετικών επιχειρήσεων σε προνομιακές τιμές:

– Soft1 eDAPY Small License : SoftOne CRM Express Open Enterprise License + eDAPY SoftOne Single User.
Αυτό το Bundle απευθύνεται σε  μικρές επιχειρήσεις που εμπορεύονται ιατρικά είδη και έχουν βασικές ανάγκες μηχανογράφησης και απαίτηση να υπάρχουν όλα τα δεδομένα τους στον χώρο τους.  Με αυτό το Bundle, ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται εύκολα και γρήγορα δικαιούχους, γνωματεύσεις, κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ, αποθέματά κλπ. Να παρακολουθεί τη ροή των πωλήσεων και των αγορών, να εκδίδει τα απαιτούμενα παραστατικά και έγγραφα, να συμμορφώνεται με τους νόμους και παράλληλα να οργανώνει την επιχείρηση του με την φιλοσοφία μιας ενιαίας πλατφόρμας.
Περιλαμβάνει : SoftOne CRM Express (Μόνιμη άδεια τοπική εγκατάσταση)
[ Ημερολόγιο Συνάντησης, Business Processes, CRM Sales & Marketing , Contacts & Φυσικά Πρόσωπα, Έργα, Υπηρεσίες, έως 3 αποθηκευτικοί χώροι Διαχείριση αποθήκης, Υποκαταστήματα, Εναλλακτικά είδη, Πωλήσεις – Διαχείριση Πελατών, Παρακολούθηση Πωλητών, Οικονομικές Συναλλαγές (Εισπράξει-Πληρωμές, Αξιόγραφα, Ειδικές συναλλαγές, Ταμεία, Κάρτες, Open Item), Ελεύθερα Πεδία, Διαχείριση Επισυναπτόμενων Εγγράφων, Report Generator Basic, Σχεδιασμός Οθονών , Alert-Remote Systems, S1 Web Report / myCustomer]  με επιπλέον Αγορές, Διαχείριση Προμηθευτών, Πιστωτών , Χρώμα Μέγεθος, Serial Numbers
eDAPY SoftOne Module Single User (επεκτάσιμο έως 3 χρήστες) και πλήρη λειτουργικότητα σε όλες οι ενότητες ((γνωματεύσεις – ιατροί – δικαιούχοι – άυλα barcode – αναπνευστικά/σειριακά – εκτελέσεις με online σύνδεση web services –  είδη συνταγογράφησης/ΕΚΑΠΤΥ – αναφορές/στατιστικά κλπ.)
Επιπλέον συνοδεύεται από πλήρη εγκατάσταση – εκπαίδευση – παραμετροποίηση/προσαρμογή στις ανάγκες σας και ετήσια τεχνική Online υποστήριξη για το module eDAPY.  Απαιτεί εξοπλισμό : ενός απλού υπολογιστή ή τοπικού δικτύου για περισσότερους χρήστες.
– Soft1 eDAPY Small CLOUD : SoftOne CRM Express Open Enterprise CLOUD + eDAPY SoftOne Single User.
Αυτό το Bundle απευθύνεται σε  μικρές επιχειρήσεις που εμπορεύονται ιατρικά είδη, έχουν βασικές ανάγκες μηχανογράφησης αλλά παράλληλα έχουν την ανάγκη να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους από οπουδήποτε.  Με αυτό το Bundle, ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται εύκολα και γρήγορα δικαιούχους, γνωματεύσεις, κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ, αποθέματά κλπ. Να παρακολουθεί τη ροή των πωλήσεων και των αγορών, να εκδίδει τα απαιτούμενα παραστατικά και έγγραφα, να συμμορφώνεται με τους νόμους και παράλληλα να οργανώνει την επιχείρηση του με την φιλοσοφία μιας ενιαίας πλατφόρμας.
Περιλαμβάνει : SoftOne CRM Express CLOUD
[ Ημερολόγιο Συνάντησης, Business Processes, CRM Sales & Marketing , Contacts & Φυσικά Πρόσωπα, Έργα, Υπηρεσίες, έως 3 αποθηκευτικοί χώροι Διαχείριση αποθήκης, Υποκαταστήματα, Εναλλακτικά είδη, Πωλήσεις – Διαχείριση Πελατών, Παρακολούθηση Πωλητών, (Εισπράξει-Πληρωμές, Αξιόγραφα, Ειδικές συναλλαγές, Ταμεία, Κάρτες, Open Item) Ελεύθερα Πεδία, Διαχείριση Επισυναπτόμενων Εγγράφων, Report Generator Basic, Σχεδιασμός Οθονών , Alert-Remote Systems, S1 Web Report / myCustomer]  με επιπλέον Αγορές, Διαχείριση Προμηθευτών, Πιστωτών , Χρώμα Μέγεθος, Serial Numbers
eDAPY SoftOne Module Single User (επεκτάσιμο έως 3 χρήστες) και πλήρη λειτουργικότητα σε όλες οι ενότητες (γνωματεύσεις – ιατροί – δικαιούχοι – άυλα barcode – αναπνευστικά/σειριακά – εκτελέσεις με online σύνδεση web services –  είδη συνταγογράφησης/ΕΚΑΠΤΥ – αναφορές/στατιστικά κλπ.)
Επιπλέον συνοδεύεται από πλήρη εγκατάσταση – εκπαίδευση – παραμετροποίηση/προσαρμογή στις ανάγκες σας και ετήσια τεχνική Online υποστήριξη για το module eDAPY.  Τα δεδομένα φιλοξενούνται στην ασφαλή υποδομή Microsoft Azure της SoftOne (δεν απαιτείται κάποιος Server/Backup) και προσφέρει πρόσβαση από το Internet.
– Soft1 eDAPY Small PLUS CLOUD : SoftOne CRM Express PLUS  Open Enterprise CLOUD + eDAPY SoftOne Single User ( X 2 ).
Αυτό το Bundle απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις που εμπορεύονται ιατρικά είδη, έχουν αυξημένες ανάγκες μηχανογράφησης με παράλληλη λογιστική παρακολούθηση των δεδομένων τους (Γενική Λογιστική / Έσοδα Έξοδα). Όλη η υποδομή τηρώντας και τις απαιτήσεις κατά GDPR υποστηρίζεται από το Microsoft Azure Cloud της SoftOne .  Με αυτό το Bundle, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζεται εύκολα και γρήγορα δικαιούχους, γνωματεύσεις, κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ, αποθέματά κλπ. Να παρακολουθούν τη ροή των πωλήσεων και των αγορών, να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά και έγγραφα, η επιχείρηση να συμμορφώνεται με τους νόμους και παράλληλα να οργανώνει όλα τα δεδομένα της με την φιλοσοφία μιας ενιαίας πλατφόρμας. Ενώ παράλληλα τηρεί και όλα τα λογιστικά βιβλία της με online ενημέρωση.
Περιλαμβάνει : SoftOne CRM Express Plus CLOUD
[ Ημερολόγιο Συνάντησης, Business Processes, CRM Sales & Marketing , Contacts & Φυσικά Πρόσωπα, Έργα, Υπηρεσίες, έως 3 αποθηκευτικοί χώροι Διαχείριση αποθήκης, Υποκαταστήματα, Εναλλακτικά είδη, Πωλήσεις – Διαχείριση Πελατών, Παρακολούθηση Πωλητών, Οικονομικές Συναλλαγές (Εισπράξει-Πληρωμές, Αξιόγραφα, Ειδικές συναλλαγές, Ταμεία, Κάρτες, Open Item), ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ή ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ, Ελεύθερα Πεδία, Διαχείριση Επισυναπτόμενων Εγγράφων, Report Generator Basic, Σχεδιασμός Οθονών , Alert-Remote Systems, S1 Web Report / myCustomer]  με επιπλέον Αγορές, Διαχείριση Προμηθευτών, Πιστωτών , Χρώμα Μέγεθος, Serial Numbers
eDAPY SoftOne Module Single User με δύο (2) χρήστες (επεκτάσιμο έως 5) και πλήρη λειτουργικότητα σε όλες οι ενότητες (γνωματεύσεις – ιατροί – δικαιούχοι – άυλα barcode – αναπνευστικά/σειριακά – εκτελέσεις με online σύνδεση web services –  είδη συνταγογράφησης/ΕΚΑΠΤΥ – αναφορές/στατιστικά κλπ.)
Επιπλέον συνοδεύεται από πλήρη εγκατάσταση – εκπαίδευση – παραμετροποίηση/προσαρμογή στις ανάγκες σας και ετήσια τεχνική Online υποστήριξη για το module eDAPY.  Τα δεδομένα φιλοξενούνται στην ασφαλή υποδομή Microsoft Azure της SoftOne (δεν απαιτείται κάποιος Server/Backup) και προσφέρει πρόσβαση από το Internet.
– Soft1 eDAPY PLUS CLOUD : SoftOne CRM Business Open Enterprise CLOUD + eDAPY SoftOne Multi User ( 3 ).
Αυτό το Bundle απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται ιατρικά είδη και έχουν αυξημένες ή ειδικές ανάγκες μηχανογράφησης (π.χ. πολλαπλά ΑΦΜ, εξωτερικούς συνεργάτες, πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους κ.ο.κ.). Όλη η υποδομή τηρώντας και τις απαιτήσεις κατά GDPR υποστηρίζεται από το Microsoft Azure Cloud της SoftOne . Με αυτό το Bundle, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζεται εύκολα και γρήγορα δικαιούχους, γνωματεύσεις, κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ, αποθέματά κλπ. Να παρακολουθούν τη ροή των πωλήσεων και των αγορών, να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά και έγγραφα, η επιχείρηση να συμμορφώνεται με τους νόμους και παράλληλα να οργανώνει όλα τα δεδομένα της με την φιλοσοφία μιας ενιαίας πλατφόρμας.
Περιλαμβάνει : SoftOne CRM Busines CLOUD
[ Ημερολόγιο Συνάντησης, Business Processes, CRM Sales & Marketing , Contacts & Φυσικά Πρόσωπα, Έργα, Υπηρεσίες, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ αποθηκευτικοί χώροι, Διαχείριση αποθήκης, Υποκαταστήματα, Εναλλακτικά είδη, Θέσεις Αποθήκευσης-Ράφια, Πωλήσεις – Διαχείριση Πελατών, Παρακολούθηση Πωλητών, Μέσα, Γεωγραφικά Σημεία, Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια, Όμιλοι Εταιρειών, Διακανονισμοί & Δόσεις, Οικονομικές Συναλλαγές (Εισπράξει-Πληρωμές, Αξιόγραφα, Ειδικές συναλλαγές, Ταμεία, Κάρτες, Open Item), Ελεύθερα Πεδία, Διαχείριση Επισυναπτόμενων Εγγράφων, Report Generator Basic, Σχεδιασμός Οθονών , Alert-Remote Systems, S1 Web Report / myCustomer ]  με επιπλέον Αγορές, Διαχείριση Προμηθευτών, Πιστωτών , Οικονομικές Συναλλαγές, Χρώμα Μέγεθος, Serial Numbers, Παρτίδες, Εγκαταστάσεις-Συμβάσεις
eDAPY SoftOne Module Multi User με τρείς (3) χρήστες (επεκτάσιμο έως 10) και πλήρη λειτουργικότητα σε όλες οι ενότητες (γνωματεύσεις – ιατροί – δικαιούχοι – άυλα barcode – αναπνευστικά/σειριακά – εκτελέσεις με online σύνδεση web services –  είδη συνταγογράφησης/ΕΚΑΠΤΥ – αναφορές/στατιστικά κλπ.)
Επιπλέον συνοδεύεται από πλήρη εγκατάσταση – εκπαίδευση – παραμετροποίηση/προσαρμογή στις ανάγκες σας και ετήσια τεχνική Online υποστήριξη για το module eDAPY.  Τα δεδομένα φιλοξενούνται στην ασφαλή υποδομή Microsoft Azure της SoftOne (δεν απαιτείται κάποιος Server/Backup) και προσφέρει πρόσβαση από το Internet.

Επικοινωνήστε σήμερα με το τμήμα εξυπηρέτησης μας στο 2551038444 ή το email support [at] alphait.gr για να προσαρμόσουμε τις νέες λύσεις στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

eDAPY SoftOne νέα Bundle σε ειδικές τιμές για τις ανάγκες των επιχειρήσεων Ιατρικών ειδών
Ετικέτες: