Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.15.528 προσθήκη πεδίων στις γνωματεύσεις αναπνευστικών

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 1.15.528 του eΔΑΠΥ SoftOne της μοναδικής ολοκληρωμένης λύσης μηχανογράφησης για Ιατροτεχνολογικές επιχειρήσεις.
Δημιουργία Πολλαπλών Γνωματεύσεων
1. Στο παράθυρο επιλογών για την δημιουργία πολλαπλών γνωματεύσεων, προστέθηκαν τα πεδία Τελευταία Εκτέλεση και Προγρ. Ημερ. Ανανέωσης (προγραμματισμένη ημερομηνία ανανέωσης).
Bug Fix – Διορθώσεις
2. Τα πεδία Bool δεν έπαιρναν προεπιλεγμένη τιμή 0, κατά την δημιουργία γνωμάτευσης.
3. Στα Υλικά αποθήκης, εμφάνιζε σφάλμα στην προβολή διαθέσιμα είδη αποθήκης.

H νέα έκδοση είναι συμβατή με SoftOne Series 6

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.15.528 προσθήκη πεδίων στις γνωματεύσεις αναπνευστικών