Σχετικά με την εφαρμογή των άυλων barcode στις αναπνευστικές συσκευές που διατίθενται με ενοίκιο

Σε αναμονή των τελικών αποφάσεων για την εφαρμογή των άυλων barcode στις αναπνευστικές συσκευές, το SoftOne eDAPY, η μοναδική πλήρη μηχανογραφική λύση για τις επιχειρήσεις που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, έχει σχεδιαστεί να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις νέες απαιτήσεις και την πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της πλατφόρμας ΕΔΑΠΥ. Όλες οι ενεργές εγκαταστάσεις με αναβάθμιση που σύντομα θα είναι διαθέσιμη θα μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα άυλα Barcode και για τις αναπνευστικές συσκευές.

Παρακάτω παραθέτουμε τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΕΟΠΥΥ και σας ενημερώνουμε ότι παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στον χώρο
– Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 21/03/2022

Σχετικά με την εφαρμογή των άυλων barcode στις αναπνευστικές συσκευές που διατίθενται με ενοίκιο
Σε συνέχεια της από 28/01/2022 ανακοίνωσης με θέμα «Διευκρινίσεις για την διαδικασία απόδοσης άυλων κωδικών (barcodes) σε αναπνευστικές συσκευές που διατίθενται με ενοίκιο», ανακοινώνονται τα κάτωθι:
– Η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής στοιχείων στις αιτήσεις για άυλα barcodes, έχει υλοποιηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου και θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή την Τετάρτη 16/3/2022 (θα συνοδεύεται από επικαιροποιημένες οδηγίες )
– Οι αιτήσεις των εισαγωγέων για άυλα barcodeς, για όλες τις αναπνευστικές συσκευές που αποζημιώνονται με ενοίκιο, και περιλαμβάνουν τιμολόγια εισαγωγής με παλαιότητα έως και δέκα έτη, δηλαδή από την 01-01-2012 έως σήμερα, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως 15/04/2022.
– H υποχρεωτικότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών παροχών ΕΚΠΥ με τη χρήση άυλων barcodes θα ισχύσει από 01/05/2022

– Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 1/11/2021
Υποχρεωτική εκτέλεση ηλεκτρονικών παροχών ΕΚΠΥ για τα αναπνευστικά είδη που αποζημιώνονται με ενοίκιο με χρήση άυλων barcodes
Σας ενημερώνουμε ότι από 1/12/2021 και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1201/708 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 4043/Β/2020), θα καταστεί υποχρεωτική η χρήση των άυλων barcodes για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων των αναπνευστικών ειδών που εκτελούνται στο σύστημα eΔΑΠΥ και αποζημιώνονται με ενοίκιο. Η απόδοση των άυλων barcodes γίνεται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ. Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην Εφαρμογή του Μητρώου.
Για κάθε αναπνευστική συσκευή που διατίθεται με ενοίκιο, θα είναι εφικτή η έκδοση άυλων barcodes ανάλογα με το χρόνο καλής λειτουργίας της εκάστοτε συσκευής. Εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην άνω απόφαση, για την έκδοση των άυλων barcodes θα πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλλεται ο σειριακός αριθμός κάθε συσκευής και το έγγραφο από τον κατασκευαστή που βεβαιώνει τον χρόνο καλής λειτουργίας του. Με βάση όλα τα ανωτέρω για κάθε συσκευή θα εκδίδονται άυλα barcodes (τόσα όσα και οι μέρες που αντιστοιχούν στην καλή λειτουργία της συσκευής).
Διευκρινίζεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης άυλων barcodes με τιμολόγια παλαιότερα του τριμήνου, ώστε να μπορέσουν οι εισαγωγείς να λάβουν άυλα για τις ήδη υπάρχουσες συσκευές. Ειδικότερα, για αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει ο εισαγωγέας να αιτείται άυλα που αντιστοιχούν στο χρόνο ζωής που υπολείπεται.
Παραδείγματος χάριν, αν μια συσκευή έχει χρόνο καλής λειτουργίας 5 έτη και εισάγεται με τιμολόγιο που είχε εκδοθεί πριν από 9 μήνες, θα πρέπει ο εισαγωγέας να αιτείται για άυλα που αντιστοιχούν σε 4 έτη και 3 μήνες.
Από 1/1/2022, θα γίνεται έκδοση άυλων barcodes μόνο για νέες αναπνευστικές συσκευές με τιμολόγια που έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.

Εκτύπωση κινήσεων άυλων Barcode αναπνευστικών

Σχετικά με την εφαρμογή των άυλων barcode στις αναπνευστικές συσκευές που διατίθενται με ενοίκιο