Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.15.524 Custom Πεδία και Ειδοποιήσεις CPAP, BiPAP

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση 1.15.524 του eΔΑΠΥ SoftOne της μοναδικής ολοκληρωμένης λύσης μηχανογράφησης για Ιατροτεχνολογικές επιχειρήσεις.

Νέες Δυνατότητες :

Διαθεσιμότητα άυλων barcode ανά ιδιότητα
Στην προβολή «Διαθέσιμα Άυλα Barcodes» του είδους, προστέθηκε το πεδίο Χαρακτηριστικά, το οποίο εμφανίζει για ποιες ιδιότητες του είδους υπάρχει το απόθεμα των άυλων barcode.

Custom Πεδία στα παραστατικά eΔΑΠΥ
Σε όλα τα παραστατικά (Γνωματεύσεις, Εκτελέσεις, Εισαγωγές Άυλων, Εξαγωγές Άυλων) προστέθηκαν custom πεδία (Ακέραιος, Αριθμός, Ημερ/νια, Ναι/Όχι και Πίνακας). Τα πεδία μπορούν να προστεθούν σε Custom Προβολές.

Κανόνες Γνωματεύσεων – Εκτελέσεων
1. Ειδοποίηση δικαιολογητικών για CPAP, BiPAP
Ο κανόνας εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης και προειδοποιεί για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εάν είναι η πρώτη εξαμηνιαία γνωμάτευση ή όχι. Για τις ενοικιάσεις μηχανημάτων C-PAP, Auto C-PAP και ΒiPAP S και S/Τ, να βγαίνει ειδοποίηση κατά την έναρξη της ενοικίασης (1η 6μηνιαία γνωμάτευση) για να καταχωρηθούν η μελέτη ύπνου και το Therapy Report. Ενώ κατά την ανανέωση (επόμενες 6μηνιαίες γνωματεύσεις) να βγαίνει ειδοποίηση για το Report από τα δεδομένα του μηχανήματος. 

2. Εκτελέσεις παροχής υπηρεσιών αναπνευστικών με επικάλυψη ημερομηνιών
Ο κανόνας εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης, προειδοποιεί εάν υπάρχει επικάλυψη με προηγούμενη εκτέλεση και υπολογίζει τις ημέρες επικάλυψης καθώς και το ανάλογο ποσό με το οποίο πρέπει να εκτελεστεί η γνωμάτευση. Οι γνωματεύσεις των μηχανημάτων με ενοίκιο μπορούν και ανανεώνονται μέχρι και 10 μέρες πριν λήξουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικάλυψη των ημερομηνιών με την προηγούμενη γνωμάτευση. Να υπολογίζονται οι ημέρες επικάλυψης, καθώς και το ανάλογο ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί από την αξία του είδους.

Bug Fix
Συμβατότητα με την έκδοση Soft1 5.00.520.11317 και το softone.lib.dll

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.15.524 Custom Πεδία και Ειδοποιήσεις CPAP, BiPAP
Ετικέτες: