Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.22.530 & 1.23.532 Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Numbers με αυτόματο τρόπο

Η διαδικασία προσαρμογής των εκδόσεων για τα Αναπνευστικά είναι σε εξέλιξη μέχρι την τελική οριστικοποίηση των διαδικασιών από το ΕΔΑΠΥ-ΕΟΠΥΥ και την πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας. Θεωρούμε ότι κάθε εγκατάσταση SoftOne που διαχειρίζεται αναπνευστικά διαθέτει το module Serial Numbers στην εγκατάσταση SoftOne για την διαχείριση των σειριακών αριθμών των αναπνευστικών μηχανημάτων.

Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Numbers και αυτόματη ενημέρωση πλατφόρμας ΕΔΑΠΥ-ΕΟΠΥΥ

Θα πρέπει αρχικά να έχουν εισαχθεί οι σειριακοί αριθμοί για κάθε αναπνευστικό μηχάνημα που διαθέτει η εταιρεία με αντίστοιχο παραστατικό αγοράς ή με κάποιο άλλο τρόπο και να έχουμε εκδόσει το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής με τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος στον Ασθενή (πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την εκτέλεση γνωμάτευσης).

Στην καρτέλα Κωδικοί ΕΟΠΥΥ – ΕΚΑΠΤΥ, ενεργοποιούμε το πεδίο «Χρήση Serial Number», για όλες τις υπηρεσίες μίσθωσης αναπνευστικών που απαιτείτε Serial Number κατά την εκτέλεση και επιλέγουμε στο πεδίο «SN από Είδος», το υλικό για το οποίο παρακολουθούμε τα Serial Number.

Κατά την εκτέλεση γνωμάτευσης με αναπνευστικό είδος με Serial Number, με το νέο κουμπί «Εγκατεστημένα SN», μας εμφανίζεται η λίστα με τα Serial Number που βρίσκονται στον πελάτη με ανοιχτό Δελτίο Αποστολής.

Δυνατότητα να δουμε τα εγκατεστημένα αναπνευστικά με τα σειριακά τους κατά την εκτέλεση γνωμάτευσης του ασθενούς ή ασφαλιζόμενου

Επιλέγουμε το Serial Number που θέλουμε να εκτελέσουμε και το σύστημα συμπληρώνει αυτόματο το σωστό είδος για εκτέλεση.

Επιλογή παραστατικών για σειριακό αριθμό στα αναπνευστικά είδη που είναι με δελτίο αποστολής

Στην ανάλυση γραμμής, υπάρχει πεδίο Serial Number, όπου υπάρχει η δυνατότητα προς το παρόν,  να συμπληρωθεί και χειροκίνητα το Serial Number που εκτελούμε.

Εκτελούμε την συνταγή αφού έχει επιλεγεί το αντίστοιχο αναπνευστικό μηχάνημα. Κατά την αποστολή στο eΔΑΠΥ, το επιλεγμένο Serial Number εμφανίζεται στην νέα καρτέλα Serial Numbers.  . Για τα είδη που απαιτείτε Serial Number κατά την αποστολή στο eΔΑΠΥ, η καταχώρηση τους στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, πλέον γίνεται αυτόματα με την αντιγραφή του είδους (1.23.532).

Εισαγωγή των σειριακών μηχανήματων ή άυλων Barcode στην πλατφόρμα ΕΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ

Εν αναμονή των τελικών διαδικασιών στην νέα έκδοση που θα κυκλοφορήσει πολύ άμεσα θα αυτοματοποιηθεί και η αντίστοιχη διαδικασία.

Report Εκτελέσεις Serial Number ανά Είδος
Δημιουργήθηκε νέο Report για τις εκτελέσεις, με τις συνολικές Ημέρες Χρήσης του κάθε  Serial Number (1.23.532).

Εκτελέσεις Γνωματεύσεων – Εγκατεστημένα Serial Number
Εμφανίζονται πλέον τα Serial Number μόνο για τα είδη ΕΟΠΥΥ – ΕΚΑΠΤΥ που έχουν εγκατασταθεί στον πελάτη, με βάση την κατάστασή τους (Εκτός) και δεν λαμβάνονται υπόψιν τα εκκρεμή Δελτία. (1.23.532).

Bug Fix

  •  Στην έκδοση 6 του Soft1, δεν άνοιγε η φόρμα Εισαγωγή Δεδομένων (διορθώθηκε) και πλέον είμαστε πλήρως συμβατοί με SoftOne series 5 και series 6

Για τις εγκαταστάσεις των νέων εκδόσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μηχανογράφησης (2551038444 εσωτερικό 1305) για να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Είναι καλό να έχετε προχωρήσει αρχικά σε Backup της βάσης δεδομένων σας και να ελέγξετε με τον συνεργάτη SoftOne την ύπαρξη του module Serial Numbers της εγκατάστασής σας.

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.22.530 & 1.23.532 Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Numbers με αυτόματο τρόπο