Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.15.519 Στατιστική & Κανόνες Εκτελέσεων – Γνωματεύσεων

Νέες Δυνατότητες 1.15.519

Στατιστική Εκτελέσεων – Γνωματεύσεων

Η στατιστική εκτελέσεων – γνωματεύσεων, είναι ένα ευρετήριο που έχει ως βάση τις γραμμές των συγκεκριμένων παραστατικών. Η στατιστική περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες των γραμμών (Κωδικοί Αποζημίωσης, Κατηγορίες, Δευτ. Κατηγορίες, Είδος
Αποθήκης κ.α.), καθώς και του παραστατικού, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν αναλυτικά reports, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Μπορείτε να ζητήσετε από τον συνεργάτη SoftOne να σας βοηθήσει πλέον να φτιάξετε οποιαδήποτε αναφορά.

Έντυπο Παραλαβής – Στοιχεία Παραλήπτη

Στην καρτέλα των Δικαιούχων, μπορούν πλέον να καταχωρηθούν οι συγγενείς του Δικαιούχου που παραλαμβάνουν τα υλικά, καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση του έντυπου παραλαβής.
Κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης, ο χειριστής μπορεί να επιλέξει τον Παραλήπτη και να εκτυπώσει την φόρμα του έντυπου παραλαβής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωμένα αυτόματα.

Dashboard Εικόνα Εκτελέσεων Χρήσης

Εγινε προσθήκε ενός νέου dashboard που μπορείτε να προσθέσετε στην αρχική σελίδα σας για γρήγορη παρακολούθηση. Το συγκεκριμένο dashboard, δείχνει με γραφήματα, αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με τις εκτελέσεις για κάθε χρήση.


Κανόνες Εκτελέσεων – Γνωματεύσεων

Οι κανόνες εκτελέσεων – γνωματεύσεων, είναι ένας μηχανισμός όπου μπορούν να δημιουργηθούν custom κανόνες ελέγχου μέσω script, οι οποίοι τρέχουν κατά την καταχώρηση των συγκεκριμένων παραστατικών, με βάση τα ΦΕΚ και τις αποφάσεις του  ΕΟΠΥΥ.
Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να μηχανογραφηθούν όλες οι προϋποθέσεις που ισχύουν, κατά την εκτέλεση ή την καταχώρηση γνωματεύσεων και να δημιουργηθεί ένα αρχείο με ελέγχους που πρέπει να γίνονται από τον πάροχο.

Για να ενεργοποιηθούν οι κανόνες, επιλέγουμε Ρυθμίσεις -> Γενικοί Παράμετροι και ενεργοποιούμε την επιλογή Κανόνες Γνωματεύσεων – Εκτελέσεων.
Για να φτιάξουμε ένα νέο κανόνα, επιλέγουμε Ρυθμίσεις -> Κανόνες -> Κανόνες  Γνωματεύσεων – Εκτελέσεων.

Τα πεδία που συμπληρώνουμε:
Κανόνας: Μοναδικός κωδικός
Περιγραφή: του κανόνα που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση
Ενεργό:  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον κανόνα
Αυτόματη Εκτέλεση:  Οταν είναι ενεργό ο κανόνας εκτελείται αυτόματα κατά τον έλεγχο της γνωμάτευσης ή της εκτέλεσης
Κατηγορία: Πεδίο για την ομαδοποίηση των κανόνων
Έγγραφο: αν αφορά κάποια απόφαση του ΕΟΠΥΥ, μπορεί να συμπληρωθεί εδώ (το πεδίο εμφανίζεται κατά την εκτέλεση του κανόνα)
Ενότητα: Επιλέγουμε εάν ο κανόνας θα τρέξει στο object των “Γνωματεύσεων” ή των “Εκτελέσεων”
Συμπεριφορά: επιλέγουμε Απαγόρευση – Δεν θα αφήσει τον χρήστη να συνεχίσει την καταχώρηση ή  Προειδοποίηση – Επιτρέπει να συνεχιστεί η καταχώρηση του παραστατικού, αλλά με απλή προειδοποίηση.
Πίνακας: Συμπληρώνουμε τον πίνακα με τον οποίο θέλουμε να δουλέψουμε στο script. Εάν επιλεχθεί ο πίνακας των γραμμών, ο κανόνας θα τρέξει για όλες τις γραμμές του παραστατικού.
Απαγόρευση Admin: Εάν ενεργοποιηθεί ο κανόνας θα απαγορεύσει την καταχώρηση του παραστατικού, ακόμα και στον Admin.
Μήνυμα: Το μήνυμα που θέλουμε να εμφανίζεται στον χρήστη, εάν δεν ικανοποιείται αληθώς ο κανόνας
Συνθήκη: Εάν είναι αληθής, τότε ο κανόνας θα εκτελεστεί
Απαίτηση: Ο βασικός έλεγχος του κανόνα. Εάν γυρίσει false, θα εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα στον χρήστη.

Παράδειγμα χρήσης των λειτουργιών δημιουργίας κανόνα:
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4898/01-11-2018 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), οι εκτελέσεις του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, πρέπει να εκτελούνται μέχρι 10 ημέρες από την ημερομηνία της γνωμάτευσης. Εξαιρούνται οι γνωματεύσεις που έχουν απόφαση ΑΥΣ.
Θέλουμε να φτιάξουμε ένα κανόνα, που να απαγορεύει τον χρήστη να καταχωρήσει  εκτέλεση, η οποία ξεπερνάει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία της γνωμάτευσης. Ενώ εάν υπάρχει απόφαση ΑΥΣ, να προχωράει κανονικά στην καταχώρηση.

Με την χρήση του κανόνα πλέον:

Με αυτή την δυνατότητα και προσθήκη μπορούμε πλέον εύκολα και γρήγορα στο eΔΑΠΥ να προσαρμόσουμε όλους τους κανόνες λειτουργίας και ελέγχου των χρηστών σύμφωνα με την συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία ή σύμφωνα με τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησής σας, ανεξάρτητα αν το έχουμε προβλέψει εμείς ως ομάδα ανάπτυξης!
Έτσι είμαστε ασφαλείς για την απόλυτη συμμόρφωση στην διαδικασία και την αποφυγή λαθών χωρίς την ανάγκη ή την υποχρέωση άμεσης προσαρμογής από την ομάδα ανάπτυξης του προιόντος.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με το τμήμα υποστήριξης (τ. 2551038444), είτε με τον συνεργάτη SoftOne σας, για να σας βοηθήσουμε να προσαρμόσετε τους κατάλληλους κανόνες για την καλύτερη λειτουργία των διαδικασιών σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.


Γνωματεύσεις

Στην καρτέλα “Λοιπά Στοιχεία” (Tab), προστέθηκαν τα πεδία:
– Πρώτη εκτέλεση,
– Ημερομηνια Πρώτης Εκτέλεσης,
– Τελευταία Εκτέλεση,
– Ημερομηνία Τελευταίας Εκτέλεσης και
– Προγραμματισμένη Ημερομηνία Ανανέωσης

Εκτύπωση Υλικά Γνωματεύσεων προς Ανανέωση

Προστέθηκε και το πεδίο ΑΜΚΑ

Εκτελέσεις – Γνωματεύσεις

Προστέθηκαν τα πεδία Περίοδος, Χρήση


Αποσφαλματώσεις – Διορθώσεις:
  • Δεν γινόταν αντιγραφή του πωλητή, κατά την δημιουργία πολλαπλών γνωματεύσεων και κατά την έκδοση Δελτίου ή Απόδειξης Συμμετοχής.
  • Δεν γινόταν αντιγραφή του συνταγογράφου γιατρού στο Δελτίο ή στην Αποδ. Συμμετοχής, από την εκτέλεση.
  • Κατά την αλλαγή χρήσης, δεν εμφανιζόντουσαν οι προτάσεις των ειδών, κατά την μεταφορά της γνωμάτευσης σε παραγγελία.
  • Κατά την αντιγραφή της εταιρείας σε δεύτερη, αντιγράφεται και το id του πελάτη ΕΟΠΥΥ από την προηγούμενη εταιρεία.
Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.15.519 Στατιστική & Κανόνες Εκτελέσεων – Γνωματεύσεων