Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.14.514 Νέα Χαρακτηριστικά και Αιτήματα ΑΥΣ

Αιτήματα ΑΥΣ

Στο ευρετήριο των γνωματεύσεων, με δεξί κλικ επάνω στην γνωμάτευση, δημιουργήθηκε εργασία «Αίτημα ΑΥΣ».
Μια γνωμάτευση για την οποία υπάρχει αίτημα ΑΥΣ, δεν μπορεί να εκτελεστεί, παρά μόνο εάν η απόφαση του αιτήματος είναι «Εγκεκριμένη» ή «Μερικώς Εγκεκριμένη». Στην περίπτωση, που μια γνωμάτευση εγκριθεί, τότε μπορεί να εκτελεστεί και μετά την λήξη της.
Στο μενού eΔΑΠΥ, προστέθηκε και η επιλογή «Αιτήματα ΑΥΣ», όπου μπορούν να εμφανιστούν όλα τα αιτήματα που υπάρχουν καταχωρημένα στο Soft1.

Γνωματεύσεις

1. Δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά ευρετήρια, για την παρακολούθηση των γνωματεύσεων.
α. Εκκρεμείς γνωματεύσεις αναλώσιμου υλικού
Εμφανίζει όλες τις εκκρεμείς γνωματεύσεις αναλώσιμου υλικού και υπολογίζει τις ημέρες καθυστέρησης για την εκτέλεση. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΠΥΥ ότι το αναλώσιμο υλικό πρέπει να εκτελείται εντός 10 ημερών.


β. Εκκρεμείς γνωματεύσεις Ορθοπεδικών/Ακουστικών
Εμφανίζει όλες τις εκκρεμείς γνωματεύσεις ορθοπεδικών και υπολογίζει τις ημέρες καθυστέρησης για την εκτέλεση. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα  με την απόφαση του ΕΟΠΥΥ ότι η γνωμάτευση πρέπει να εκτελείται εντός  30 ημερών.


γ. Εκκρεμείς γνωματεύσεις Αναπνευστικών/Ενοίκια
Εμφανίζει όλες τις εκκρεμείς γνωματεύσεις αναπνευστικών στην λήξη τους  και υπολογίζει τις ημέρες καθυστέρησης για την εκτέλεση από την ημερομηνία λήξης της γνωμάτευσης.
2. Προστέθηκαν στο μενού του ευρετηρίου οι εργασίες «Άρση Εκκρεμοτήτων» και «Επαναφορά Εκκρεμοτήτων», για να μπορεί να αλλάζει η κατάσταση της  γνωμάτευσης.

Εκτελέσεις

Προστέθηκαν δύο νέα ευρετήρια, «Εκτελέσεις ανά Πωλητή» και «Εκτελέσεις ανά Γιατρό».

Εκτυπώσεις «Υλικά Γνωματεύσεων προς Ανανέωση»
Η συγκεκριμένη εκτύπωση, ελέγχει το ιστορικό του ασθενή και τις γνωματεύσεις που υπάρχουν καταχωρημένες στο Soft1 και εμφανίζει πότε ένα σετ γνωματεύσεων χρειάζεται ανανέωση, ανά είδος.


Μικρές προσθήκες

Εξαγωγές Άυλων
Στην εξαγωγή του Excel προστέθηκε και το πεδίο Εισαγωγέας

Παραστατικά Πωλήσεων
Στα παραστατικά πωλήσεων προστέθηκε το πεδίο Γιατρός (CCCDOCTOR) για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναφορές, browsers ή παραστατικά.

Ιστορικό Συνταγογράφησης Ιατρού
Στην σχετική εργασία στην καρτέλα του Ιατρού, προστέθηκε το φίλτρο Ιδιότητα Γιατρού, ώστε να εμφανίζεται το ιστορικό του είτε ως Συνταγογράφου, είτε ως Ελεγκτή, είτε ως  Θεράπων.

Ενημερώσεις Δεδομένων από Healthwise.gr

1. Η κατηγορία οξυγονοθεραπεία μετονομάστηκε σε Αναπνευστικά – Ενοίκιο – Παροχή Οξυγόνου
2. Οι κωδικοί αποζημίωσης Νεφελοποιητής, CPAP, BiPAP, Αναπνευστήρες, μπήκαν στην κατηγορία Αναπνευστικά – Ενοίκιο – Παροχή Οξυγόνου και η εκτέλεσή τους επιτρέπεται στην λήξη της γνωμάτευσης*.
* Για τις παραπάνω κατηγορίες αναμένεται ΦΕΚ, σχετικά με την συμμετοχή των ασθενών.

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.14.514 Νέα Χαρακτηριστικά και Αιτήματα ΑΥΣ