Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.12.504 – Εξαγωγές Άυλων Barcode

Εξαγωγές Άυλων Barcode 

Οι εξαγωγές άυλων συνδέονται με τα παραστατικά πώλησης. Κάθε παραστατικό πώλησης, μπορεί να έχει πολλές εξαγωγές άυλων. Τα άυλα επιλέγονται αυτόματα κατά την καταχώρηση της εξαγωγής ή μπορεί να τα καταχωρήσει χειροκίνητα ο χρήστης.
Οι παρτίδες για την επιλογή των άυλων λαμβάνονται υπόψιν μόνο εάν συμπληρωθούν από τον χρήστη, ειδάλλως το πρόγραμμα κάνει αυτόματα επιλογή σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης. Μετά την καταχώρηση, μπορεί να δημιουργηθεί Excel αρχείο, για να αποσταλεί στον πελάτη.
Report Εκτυπώσεις για Άυλα Barcode
Δημιουργήθηκαν δύο report για τα άυλα barcode.
1. Κατάσταση διαθέσιμων άυλων ανά είδος
Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα/ακυρωμένα άυλα που υπάρχουν στο σύστημα, καθώς και πότε έγινε η αγορά τους, ανά είδος. Επίσης , με το συγκεκριμένο report, ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει τα άυλα που πρόκειται να λήξουν.
2. Κινήσεις άυλων ανά είδος
Εμφανίζει όλες τις εξαγωγές των άυλων, που υπάρχουν καταχωρημένες στο σύστημα καθώς και τον πελάτη/ασθενή που χρησιμοποιήθηκαν τα άυλα.
Σχετική Εργασία στο Είδος Διαθέσιμα Άυλα Barcode
Από τις σχετικές εργασίες του είδους, ο χειριστής πλέον μπορεί να δει πόσα άυλα έχει στον κωδικό ανά παρτίδα και ανά παραστατικό εισαγωγής.
Νέα χαρακτηριστικά και ευκολίες:
 • Εργασία Δημιουργία Εκτέλεσης eΔΑΠΥ, Ευρετήριο Παραστατικά Πωλήσεων -> Δεξί κλικ -> Μεταφορά σε -> Δημιουργία Εκτέλεσης eΔΑΠΥ
  Από τα παραστατικά των πωλήσεων, εάν το παραστατικό προήλθε από γνωμάτευση, μπορεί να γίνει αυτόματα η δημιουργία της εκτέλεσης.
  Η εργασία μπορεί να γίνει για ένα παραστατικό κάθε φορά.
 • Σχετική Εργασία “Εξαγωγές Άυλων Barcode”,  Παραστατικά Πωλήσεων -> Σχετικές Εργασίες -> Εξαγωγές Άυλων Barcode
  Σε κάθε παραστατικό πωλήσεων, μπορεί πλέον ο χειριστής να εμφανίσει και όλες τις εξαγωγές άυλων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο παραστατικό.
  Επίσης, υπάρχει button στην προβολή για καταχώρηση νέας εξαγωγής.
 • Σχετική Εργασία “Εισαγωγές Άυλων Barcode”, Παραστατικά Αγορών -> Σχετικές Εργασίες -> Εισαγωγές Άυλων Barcode
  Σε κάθε παραστατικό αγορών, μπορεί πλέον ο χειριστής να εμφανίσει και όλες τις εισαγωγές άυλων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο παραστατικό.
  Επίσης, υπάρχει button στην προβολή για καταχώρηση νέας εισαγωγής.
 • Πεδίο Προγραμματισμός Εκτέλεσης, στις Γνωματεύσεις
  Προστέθηκε το πεδίο Προγραμματισμός εκτέλεσης, στις Γνωματεύσεις -> Tab Λοιπά Στοιχεία. Το πεδίο εμφανίζεται επίσης και στα φίλτρα του ευρετηρίου.
 • Πεδίο Παρατηρήσεις στις γνωματεύσεις
  Προστέθηκε το πεδίο Παρατηρήσεις, στις Γνωματεύσεις -> Tab Λοιπά Στοιχεία.
 • Πεδία Χρήστης Εισαγωγής / Μεταβολής στις Εισαγωγές Άυλων/Εξαγωγές Άυλων/Κωδικοί ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ
  Προστέθηκαν τα πεδία Χρήστης Εισαγωγής, Χρήστης Τελευταίας Μεταβολής, Ημερομηνία Εισαγωγής, Ημερομηνία Τελευταίας Μεταβολής.
Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.12.504 – Εξαγωγές Άυλων Barcode
Ετικέτες: