Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.22.533 Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Numbers με την νέα διαδικασία του ΕΟΠΥΥ

Η διαδικασία προσαρμογής των εκδόσεων για τα Αναπνευστικά είναι σε εξέλιξη μέχρι την τελική οριστικοποίηση των διαδικασιών από το ΕΔΑΠΥ-ΕΟΠΥΥ και την πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας. Θεωρούμε ότι κάθε εγκατάσταση SoftOne που διαχειρίζεται αναπνευστικά διαθέτει το module Serial Numbers στην εγκατάσταση του (δείτε και τις προηγούμενες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν).

Εκτελέσεις Γνωματεύσεων με Serial Number
Κατά την επιλογή του είδους από τα Εγκατεστημένα Serial Number, υπολογίζονται αυτόματα οι ημέρες ενοικίασης έως την ημερομηνία της εκτέλεσης και συμπληρώνονται μαζί με το είδος και το SN στην γραμμή που έχει επιλέξει ο χρήστης. Κατά την αποστολή στο eΔΑΠΥ, πλέον χρησιμοποιείτε η ποσότητα της γραμμής, ως ημέρες ενοικίασης.

Εκτελέσεις Γνωματεύσεων – Ιστορικό SN
Προστέθηκε η λειτουργία Ιστορικό Serial Number, για τις περιπτώσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εκτέλεση περισσότερα από ένα σειριακά.

Εκτελέσεις Γνωματεύσεων – Δεκαδικά
Τα δεκαδικά ψηφία στα πεδία Τιμή Λιανικής και Τιμή/Τεμ., πλέον μπορούν να ρυθμιστούν από τα γενικά στοιχεία της εταιρίας για τις ρυθμίσεις των Τιμών.

Υλικά Αποζημίωσης – Πλαφόν Συνταγής και Μέγιστη Ποσότητα
Δημιουργήθηκε έλεγχος για το πλαφόν συνταγής προς τον ΕΟΠΥΥ και την μέγιστη ποσότητα που μπορεί να εκτελεστεί για μια γνωμάτευση, σύμφωνα με τις τιμές που συμπληρώνονται στην καρτέλα Υλικά Αποζημίωσης. Εάν οι τιμές είναι μηδενικές τότε δεν πραγματοποιείται έλεγχος.

Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας
Λαμβάνονται υπόψιν πλέον οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, για τους οποίους μπορεί να γίνει δαπάνη μόνο για φάρμακα και όχι για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ενημερώνεται η ασφαλιστική τους κάλυψη ως Μη Αποδεκτός Ασφαλιστικός Φορέας.

Εκτυπώσεις Άυλων Barcode
Στην εκτύπωση Κατάσταση Διαθέσιμων Άυλων, προστέθηκαν τα πεδία Κωδ.Εργοστασίου, Τεχνικός Κωδικός και Κωδ.Barcode. Στην εκτύπωση Κινήσεις Άυλων Barcode, προστέθηκε ο αριθμός της εκτέλεσης.

Νέα έκδοση eΔΑΠΥ 1.22.533 Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Numbers με την νέα διαδικασία του ΕΟΠΥΥ