Νέα έκδοση eDAPY 1.31.538 – Νέα Web Services και API από την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

Νέα έκδοση με WebServices και νέο API από τον ΕΟΠΥΥ

Εδώ και λίγες μέρες έχουν ενεργοποιηθεί για την πλατφόρμα ΕΔΑΠΥ κάποιες νέες υπηρεσίες. Η ομάδα μας περίμενε αυτές τις δυνατότητες εδώ και αρκετό καιρό. Σταδιακά και άμεσα ενσωματώνουμε με ασφάλεια όλες τις νέες δυνατότητες στις νέες εκδόσεις του eΔΑΠΥ SoftOne για να αυξήσουμε την καθημερινή παραγωγικότητα της επιχείρησής σας.

Τεχνική διασύνδεση με eΔΑΠΥ Web Service
Η τεχνική διασύνδεση περιλαμβάνει την ανάκτηση, εκτέλεση και εκτύπωση γνωματεύσεων.
Δείτε στο παρακάτω τις οδηγίες για την παραμετροποίησή της.

Καταχώρηση γνωματεύσεων με ενοικίαση
Δημιουργήθηκε πεδίο που υπολογίζει την διάρκεια σε ημέρες της γνωμάτευσης. Κατά την δημιουργία πολλαπλών γνωματεύσεων, δίνεται πλέον η δυνατότητα, η ποσότητα είδους των γνωματεύσεων που θα δημιουργηθούν να υπολογίζεται σύμφωνα με το χρονικό διάστημα της γνωμάτευσης.

Υπολογισμός ημερήσιου μισθώματος για είδη με ενοικίαση
Κατά την εκτέλεση, όταν ο χρήστης επιλέγει το S/N, από το ιστορικό, η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το ημερήσιο μίσθωμα ανάλογα με την διάρκεια της γνωμάτευσης. 

Κωδικός επιβεβαίωσης εκτέλεσης
Δημιουργήθηκε το πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης Εκτέλεσης» στις εκτελέσεις – γνωματεύσεις. Ο μοναδικός κωδικός που αποστέλλεται στον ασφαλισμένο με την έκδοση της γνωμάτευσης, προς το παρόν έχει ενεργοποιηθεί μόνο για την διατροφή και τα επιθέματα κατακλίσεων.

Ημέρες επικάλυψης Αναπνευστικών
Ενημερώθηκε ο κανόνας, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στην επικάλυψη και η ημερομηνία εκτέλεσης της γνωμάτευσης και όχι μόνο οι ημέρες ενοικίασης που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.


1. Τεχνική Διασύνδεση με eΔΑΠΥ Web Services

Παραμετροποίηση
Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στην ηλεκτρονική διασύνδεση με το eΔΑΠΥ Παροχών, ο πάροχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει αίτημα πρόσβασης στον ΕΟΠΥΥ.
Το αίτημα μπορεί να γίνει στο
eservices.eopyy.gov.gr.
Στην καρτέλα Ρυθμίσεις -> Γενικές Παράμετροι, του Soft1 eΔΑΠΥ καταχωρούμε τους κωδικούς του παραπάνω αιτήματος:
– Username
– Password
– Αρ. Αναγνώρισης Πιστοποιητικού

Στις ρυθμίσεις Υποκαταστημάτων, για κάθε υποκατάστημα, εισάγουμε τον αριθμό εγκατάστασης. Ο κωδικός εμφανίζεται στο eΔΑΠΥ παροχών του ΕΟΠΥΥ και είναι διαφορετικός για κάθε υποκατάστημα το οποίο συνδέεται με διαφορετικούς κωδικούς στο eΔΑΠΥ.
Εάν θέλουμε να ενεργοποιηθεί η αποστολή των εκτελέσεων μέσω των Web Services, αλλάζουμε την επιλογή «Καταχώρηση στο eΔΑΠΥ» σε «eΔΑΠΥ API».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Τα Web Services, προς το παρόν δεν υποστηρίζουν εκτελέσεις με Serial Number. Η εφαρμογή, αυτόματα θα χρησιμοποιήσει την καταχώρηση μέσω Web Browser.
2. Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις από το σύστημα του ΕΟΠΥΥ, για το πότε είχε γίνει η τελευταία εκτέλεση των υλικών του ασθενή. Προτείνεται να ενεργοποιηθεί ο «Έλεγχος Προηγούμενης Εκτέλεσης Ειδών» και ο κανόνας «Επικάλυψη Αναπνευστικών», ώστε να υπάρχει προειδοποίηση για το ιστορικό εκτελέσεων που υπάρχει στο Soft1.
3. Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της τιμής αποζημίωσης και της συνολικής αξίας της εκτέλεσης. Η εφαρμογή δεν αποστέλλει τις τιμές αποζημίωσης που καταχωρούνται στο Soft1. Οι τιμές και οι αξίες υπολογίζονται αυτόματα από το Web Service του ΕΟΠΥΥ, ανάλογα με το άυλο barcode ή τον κωδικό ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ.
Είναι ευθύνη του παρόχου να ελέγξει την εκτέλεση, για αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν στην αξία ή την τιμή αποζημίωσης.
4. Πριν από τη αποστολή στο eΔΑΠΥ, το σύστημα θα ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Soft1, με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και θα απαγορεύσει την αποστολή, στην περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία.

Ανάκτηση Γνωμάτευσης
Από τις Γνωματεύσεις, επιλέγουμε νέα καταχώρηση και στις σχετικές εργασίες επιλέγουμε «Ανάκτηση από eΔΑΠΥ Παροχών».
Εισάγουμε τον αριθμό της γνωμάτευσης και πραγματοποιούμε Εκτέλεση της εργασίας. Το σύστημα θα φέρει τα στοιχεία της γνωμάτευσης στο Soft1 και θα προσπαθήσει να κάνει αντιστοίχιση του Γιατρού, του Πελάτη και των υλικών, με τις αντίστοιχες εγγραφές που υπάρχουν στο Soft1.
Για τους γιατρούς και τους πελάτες η αντιστοίχιση γίνεται με το ΑΜΚΑ. Για τα υλικά αποζημίωσης η αντιστοίχιση πραγματοποιείται με τον «Κωδικό Υλικού eΔΑΠΥ».

Επιλέγοντας «Ενημέρωση», το σύστημα ελέγχει τα πεδία, για τυχόν διαφορές που υπάρχουν και ενημερώνει το χρήστη για τι αλλαγές που θα γίνουν στις οντότητες Γιατρών, Δικαιούχων και Κωδικών Αποζημίωσης.
Εάν δεν γίνει αυτόματη αντιστοίχιση των εγγραφών, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με ποιες εγγραφές του συστήματος να γίνει αντιστοίχιση, ώστε να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση.
Εάν δεν γίνει καμία αντιστοίχιση, τότε δημιουργούνται νέες εγγραφές στο Soft1, μόνο για τον εξεταζόμενο και τον συνταγογράφο γιατρό.

Αποστολή στο eΔΑΠΥ
Κατά την αποστολή στο eΔΑΠΥ, πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων της γνωμάτευσης και γίνεται αποστολή στον ΕΟΠΥΥ. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται ο αριθμός εκτέλεσης και μπορεί να γίνει εκτύπωση.

Εκτύπωση από eΔΑΠΥ
Στις σχετικές εργασίες της εκτέλεσης, υπάρχει η εργασία «Εκτύπωση από eΔΑΠΥ». Για παλιότερες εκτελέσεις, όπου δεν υπάρχει καταχωρημένος αριθμός υποβολής και Α/Α Παραστατικού, μπορούμε να εισάγουμε χειροκίνητα τα στοιχεία.

Αρχειοθέτηση Γνωματεύσεων – Εκτελέσεων
Κατά την εκτέλεση γνωμάτευσης δίνεται η δυνατότητα αυτόματης αρχειοθέτησης των έντυπων παραστατικών.
Στην καρτέλα Ρυθμίσεις -> Γενικές Παράμετροι -> Ρυθμίσεις Υποκαταστημάτων, συμπληρώνουμε στο πεδίο «Κατάλογος Ηλεκτρ. Αρχειοθέτησης», τον φάκελο που θέλουμε να γίνεται η αποθήκευση. Κατά την εκτέλεση, το Soft1 θα αποθηκεύει στο συγκεκριμένο φάκελο, το έντυπο της γνωμάτευσης και το έντυπο της εκτέλεσης.

2. Γνωματεύσεις – Εκτελέσεις Αναπνευστικών με Serial Number

Γνωματεύσεις
Κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης, υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται η Διάρκεια της γνωμάτευσης σε ημέρες, ώστε να μπορέσει ο χειριστής να καταχωρήσει σωστά την ανάλογη ποσότητα. Κατά την εργασία «Δημιουργία Πολλαπλών Γνωματεύσεων», δίνεται πλέον η επιλογή «Ποσ. Ανά Ημέρες Ενοικίασης». Εάν ενεργοποιηθεί η παραπάνω επιλογή τότε στις γνωματεύσεις
που θα δημιουργηθούν, στο πεδίο ποσότητα θα καταχωρηθεί η διάρκεια της γνωμάτευσης σε ημέρες (π.χ. 28, 30 ή 31 ημέρες)

Εκτελέσεις
Κατά την επιλογή του Serial Number, από τα «Εγκατεστημένα S/N» ή από το «Ιστορικό S/N», η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα την ημερήσια τιμή αποζημίωσης, σύμφωνα με τη μηνιαία τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Επίσης θα υπολογιστούν και οι ημέρες εκτέλεσης, ανάλογα με την ημερομηνία που εκτελείτε η γνωμάτευση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τιμή αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να καταχωρηθεί το συνολικό ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι όσο θα προστίθενται νέες υπηρεσίες ή δυνατότητες αυτές θα ενσωματώνονται στην λύση μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενισχύοντας τις καθημερινές εργασίες σας.

Νέα έκδοση eDAPY 1.31.538 – Νέα Web Services και API από την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ