Άυλα Barcode

To  eDAPY η πρώτη λύση λογισμικού για Ιατροτεχνολογικές Επιχειρήσεις υλοποιεί μηχανογραφικά τα άυλα Barcode

To eDAPY αποτελεί προϊόν πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης με συνεχή προσαρμογή και ενημέρωση στις σύγχρονες ανάγκες όλων των επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Διασυνδεδεμένο πλήρως με την κορυφαία πλατφόρμα της SoftOne® καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθους. Το eDAPY δημιουργήθηκε και υποστηρίζετε από μια αξιόπιστη ομάδα συνεργατών της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και της HealthWise.gr ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της SoftOne® (ERP, CRM, Cloud, Mobile) καλύπτοντας έτσι οποιαδήποτε ανάγκη στις εμπορικές ή λογιστικές ανάγκες μιας Ιατροτεχνολογικής επιχείρησης. Με το eDAPY διεκπεραιώνεται εύκολα και γρήγορα όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον ΕΟΠΥΥ, μειώνοντας δραματικά τον απαιτούμενο χρόνο αλλά και τα πιθανά λάθη.

Η ομάδα ανάπτυξης παρακολουθεί από την πρώτη ημέρα όλες τις εξελίξεις σχετικά με τα άυλα Barcode και προσαρμόζει την μηχανογραφική λύση eDAPY για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις  για την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου αλλά και για την αποφυγή λαθών που θα ταλαιπωρήσουν μελλοντικά.

Στην υλοποίηση του eDAPY άυλα Barcode έχει δημιουργηθεί ένας οδηγός εισαγωγής (Wizard) που με εύκολο τρόπο σας δίνει τις παρακάτω δυνατότητες:

 1. Εισαγωγή άυλων Barcode μέσα στο ERP SoftOne είτε από αρχείο Excel, είτε χειροκίνητα μέσα στο ERP Soft1 σε αντιστοίχηση με το κάθε παραστατικό αγοράς.
 2. Αυτόματος υπολογισμός αναμενόμενων άυλων ανεξάρτητα από την μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιεί το είδος
 3. Έλεγχος του αρχείου εισαγωγής για λάθη στα είδη, στις ημερομηνίες λήξεως, στις παρτίδες και στις ποσότητες που παραλαμβάνει ο πάροχος (όλα γίνονται με παραστατικό εμφανή τρόπο και με διαδικασία βήμα - βήμα)
 4. Αυτόματη δημιουργία αναφοράς σε (Excel Report) για τα αποτελέσματα του οδηγού εισαγωγής
 5. Εισαγωγή παρτίδων και αυτόματος έλεγχος ημερομηνίας λήξεως χωρίς να απαιτείται πρόσθετο για την διαχείριση παρτίδων από το ERP
 6. Δυνατότητα αυτόματης επιλογής των διαθέσιμων άυλων barcode για κάθε είδος κατά την εκτέλεση γνωμάτευσης και με έξυπνο τρόπο σύμφωνα με την ημερομηνία λήξεως.
 7. Δυνατότητα χειροκίνητης καταχώρησης των άυλων κατά την εκτέλεση, σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχείο Excel και ο εισαγωγέας έχει επικολλημένα τα άυλα barcode στις συσκευασίες
 8. Αυτόματος υπολογισμός των άυλων barcode που πρέπει να καταχωρηθούν στον ΕΟΠΥΥ
 9. Εξαγωγή και αποστολή των άυλων Barcode σύμφωνα με τα τιμολόγια πώλησης. Αυτόματη δημιουργία αρχείων Excel ειδικά για τους εισαγωγείς ιατροτεχνολογικών προϊόντων που θέλουν να διαχειριστούν χονδρική πώληση σε παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων υγείας.
 10. Αυτόματη καταχώρηση των άυλων Barcode στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ
 11. Αναφορές για τις κινήσεις των άυλων Barcode

Σύντομη περιγραφή ενοτήτων και γενικών χαρακτηριστικών της μηχανογραφικής λύσης eDAPY :

Διαχείριση Γνωματεύσεων - Εκτελέσεων
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των γνωματεύσεων και των εκτελέσεών τους
 • Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης πολλαπλών γνωματεύσεων για τον ίδιο ασθενή
 • Αυτόματος υπολογισμός της συμμετοχής και της επιβάρυνσης του ασθενή, καθώς και της αποδιδόμενης αξίας από τον ΕΟΠΥΥ.
 • Αυτόματη online καταχώρηση στο eΔΑΠΥ μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, με παράλληλο έλεγχο για αλλαγές τιμών και λοιπών στοιχείων.
 • Αυτόματος υπολογισμός και έκδοση των ανάλογων παραστατικών (Δελτίο Αποστολής και Απόδειξη Συμμετοχής)
 • Προτάσεις κωδικών ειδών ή εναλλακτικών ανάλογα με τον κωδικό συνταγογράφησης
 • Γρήγορη και εύκολη έκδοση των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ ανά σύμβαση.
Διαχείριση Δικαιούχων
 • Αναλυτική καρτέλα Δικαιούχου με δυνατότητα σχετικών εγγράφων
 • Παρακολούθηση ανά Ασφαλιστικό Φορέα
 • Αυτόματος online έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας
 • Ιστορικό γνωματεύσεων και συνταγογράφησης ανά Δικαιούχο
Παρακολούθηση Κωδικών - ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ
 • Διαχείριση των Κωδικών ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ και των κωδικών συνταγογράφησής τους
 • Αντιστοίχιση των προϊόντων της εταιρείας με τον ανάλογο κωδικό ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ
 • Καταγραφή των τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ
 • Ιστορικό συνταγογράφησης ανά κωδικό ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ
 • Εναλλακτικά είδη ανάλογα με τον κωδικό συνταγογράφησης
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση άυλων Barcode υλικών
Σύστημα διαχείρισης Κωδικών Συνταγογράφησης
 • Παρακολούθηση των κωδικών συνταγογράφησης και των περιορισμών σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ
 • Ειδικότητες ιατρών που δύναται να συνταγογραφήσουν
 • Κωδικοί διάγνωσης με βάση το πρότυπο ICD-10
 • Διαθεσιμότητα προϊόντων της εταιρείας, που αποζημιώνονται ανά κωδικό συνταγογράφησης
 • Διαχείριση συμβάσεων, συμμετοχών, κατηγοριών υλικών, ασφαλιστικών φορέων, υγειονομικών δομών
 • Αυτόματη online ενημέρωση στοιχείων μέσω internet

Με την υλοποίηση του eDAPY άυλα Barcode να ενσωματώνεται πλήρως μέσα στην λύση μηχανογράφησής μας, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η ομάδα μας συνεχώς εμπλουτίζει τα χαρακτηριστικά της μηχανογράφησης και την προσαρμόζει απόλυτα στις ανάγκες των Ιατροτεχνολογικών επιχειρήσεων με στόχο να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο και να μεγιστοποιήσει την πληροφόρηση της μηχανογράφησής τους.

Προδιαγραφές

To eDAPY είναι αναπτυγμένο στην πλέον σύγχρονη πλατφόρμα επιχειρηματικού λογισμικού SoftOne®, χρησιμοποιεί σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Server®), αξιοποιεί τις δυνατότητες του Cloud (Microsoft Azure®) και την χρήση φορητών συσκευών. Παράλληλα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού προσωπικών δεδομένων (GDPR). Για τον νέο  κανονισμό GDPR η εταιρεία μας σε συνδυασμό με εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο μπορεί να βοηθήσει στην πλήρη προσαρμογή της εταιρείας σας, των διαδικασιών και του μηχανογραφικού σας συστήματος σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις. Προσφέρει κάθε δυνατότητα λειτουργίας, με την ευελιξία που χρειάζεται κάθε επιχείρηση ώστε να ικανοποιήσει τις μηχανογραφικές ανάγκες της με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν: εγκατάσταση OnPremise (στον εξοπλισμό της επιχείρησης), ASK (με ετήσια συνδρομή) ή Cloud SaaS (συνδρομητικά Software as a Service με την αξιοποίηση των cloud τεχνολογιών χωρίς την απαίτηση εξοπλισμού).


 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας

Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 39 – Αλεξανδρούπολη 68100
support [at] alphait.gr    τ. 2551038444      www.edapy.gr

 

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση του edapy σε μορφή PDF